Gấu Lý
Trang FB cá nhân của Lý Fanpage Thỉnh thoảng tặng quà Group Thường xuyên tặng quà

Các bạn cần gì nè

Shop sáo trúc

Sáo Lý làm ở đây

Đồ công nghệ

Mấy thứ để nghịch

Shop sáo trúc

Sáo Lý làm ở đây

Đồ công nghệ

Mấy thứ để nghịch