Gấu Lý
Trang FB cá nhân của Lý Fanpage Của lý

Đồ lý review ở đây nhé

Cơ bida của Lý

Mình liên kết với xưởng cơ bida, Đặt luôn ở đây rẻ hơn

Shop sáo trúc

Sáo Lý làm ở đây

Đồ công nghệ

Mấy thứ để nghịch

Shop sáo trúc

Sáo Lý làm ở đây

Shop sáo trúc

Sáo Lý làm ở đây

Đồ công nghệ

Mấy thứ để nghịch

Bút thử điện

Thông minh Ingco

Áo Dwin

Khá rẻ và ngon

Nút enter

Khổng lồ

Máy cạo râu

Xiaomi enchen