Cảm âm sáo trúc anh đang ở đâu đấy anh

Cô gái đang sexy

Cảm âm Anh đang ở đâu đấy anh 

  • Ca sỹ : Hương Giang Idol
  • Biên soạn Nguyễn Lý
  • Tone gốc Abm

Anh em chơi sáo Si nha

  • Đoạn này anh em chơi lặp lại nha

Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
D’      X    L    L       L         D’       S
Giờ đây phải làm sao, yên vui như ban đầu

F       L      F     M    L,   X     X    L      L   S#
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác

D’        X      L     L       R’     R’   M’
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba

F’     F’     M’         R’    M’   M’     R’      D’     R’    R’  R’   R’       F’   M’

ĐK:
Anh đang ở đâu đấy anh

M’     M’     R’  M’   L’    S’
Có hay về em này

L’    S’   F’    S’   M’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới

F’       F’      F’      M’   F’, M’   M’  M’   R’     M
Nên anh đâu nào để ý

L’      L’     L’    S#’  L’  X’

Anh đang ở đâu, có trở về không

D”      D”  X’   D”,  X’  X’  L’    X’
Hay lạc nhau đến muôn đời

L’      L’   X’     D’     D’       S
Ngày nhìn anh ra đi

M’        M’   F’    L’  L’
Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

M’        R’     M’     L’     L’   L’      L’    G#   L      L

Đoạn cuối dùng sáo C#

Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
R      R     D  R    S    F,   S      F       R#     F    R
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích
R#      D    Xb   R,    S       S       F#   S L

Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
D”      D”  X  D”   X      L,   L  S     F   S   M
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh sẽ chẳng về nữa
F      F      F       M       F, M  M  M   R     M,       L    L      L   S#       L  X
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi
D”    D”     X   D”, X       X     L  X,     L  L      X    D”   D”     S    S
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
M       M      F    S  L, M      R      M    L         L,   L      L     S#     L       L

$ cảm âm sáo trúc anh đang ở đâu đấy anh $

Bài mình thổi bằng tiêu si và sáo c# nha mọi người

 

Mình cảm âm theo link này :

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Dang-O-Dau-Day-Anh-Huong-Giang/ZW9F08EO.html

cảm âm anh đang

cảm âm anh đang

cảm âm anh đang

cảm âm anh đang

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *