Sáo tiêu dùng để hòa tấu nhạc sáo

Chuyên dùng để biểu diễn !


Tiêu trúc bát khổng