Sáo trung quốc

Sáo Trung Hoa bao gồm :

  • Dizi Trung Quốc
  • Sáo bầu biểu diễn
  • Động tiêu Trung Hoa
  • Sáo mèo Biểu diễn

sáo mão mèo